De minilening en het AFM

We gaan je in dit artikel meer vertellen over de minilening en het AFM. Mocht je nu niet precies weten wat dit inhoudt dan leggen we je dit eerst uit. Het AFM staat voor ‘Autoriteit Financiële Markten ‘. Deze organisatie houdt toezicht op de financieringsmaatschappijen. Dit zijn dus bedrijven die hypotheken, leningen, kredieten en koop op afbetaling aanbieden. De AFM is een neutrale partij waar je met je klachten terecht kunt.

De aanbieders van de minileningen vielen eerst niet onder het toezicht van de AFM en deze hadden dan ook geen vergunning nodig. Dit leverde nogal eens problemen op en dit kwam ook onder de aandacht van de Tweede Kamer. Hierop werd er een nieuwe wet aangenomen zodat ook de financieringsmaatschappijen die de minilening aanboden zich aan de regels van het AFM dienden te houden. Vanaf 25 mei 2011 was het ook voor de aanbieders van de minilening verplicht om een vergunning te hebben. Dit zorgde er meteen al voor dat veertien aanbieders stopten met de diensten waardoor er een aantal betrouwbare aanbieders overbleven. Voor de consument was dit dus erg gunstig aangezien die nu wist dat het een financieringsmaatschappij met een vergunning betrof en dat deze ook onder het toezicht van de AFM stond.

Waar kun je terecht met klachten

Heb je nu een geschil met de aanbieder van de minilening dan kun je dit eerst met de aanbieder zelf proberen op te lossen. In de meeste gevallen beschikken deze over een klachtenafdeling die zo goed mogelijk je klacht willen oplossen. Mocht het nu zo zijn dan je er ook met deze afdeling niet uit gaat komen dan kun je je wenden tot het AFM. Deze zal dan de zaak gaan bekijken en vervolgens een uitspraak gaan doen. Heb je een specifieke vraag voor het AFM dan kun je deze ook telefonisch gaan stellen op het gratis telefoonnummer 0800 – 5400 540, dit nummer is op werkdagen tussen negen en vijf bereikbaar.

Wil je een klacht indienen dan is het belangrijk dat je deze goed onderbouwt. Stuur dan ook zoveel mogelijk stukken mee zoals het contract of de overeenkomst, informatie over de minilening die je hebt afgesloten en informatie wanneer je de minilening hebt afgesloten en tegen welke voorwaarden. Je klacht kun je dan digitaal insturen via deze pagina, of per post naar het onderstaande adres:

Autoriteit Financiële Markten

t.a.v. afdeling Consumentenvoorlichting

Postbus 11723

1001 GS Amsterdam

We hopen dat je zo meer informatie hebt over wat te doen als je een probleem met de aanbieder van de minilening hebt. Toch is het in de grote meerderheid van de gevallen niet nodig om de AFM in te schakelen aangezien de meeste problemen snel en vakkundig worden opgelost.